Prenatale screening

 

In de zwangerschap zijn er mogelijkheden om je baby te onderzoeken op afwijkingen door middel van prenatale screening. Prenatale screening is de verzamelnaam voor de onderzoeken en betreft de NIPT en de structureel echoscopische onderzoeken (de ’13-weken echo’ en de ‘20-weken echo’).

Tijdens een van de eerste controles zullen wij je counselen, tenzij je aangeeft dit niet te willen. Counselen betekent dat wij jou informatie geven over de onderzoeken en ondersteunen bij het maken van een keuze. Op deze manier kan je een weloverwogen keuze maken over jouw toekomstig kindje! Wij adviseren om op voorhand jezelf in te lezen op www.pns.nl .

Prenatale screening

 

In de zwangerschap zijn er mogelijkheden om je baby te onderzoeken op afwijkingen door middel van prenatale screening. Prenatale screening is de verzamelnaam voor de onderzoeken en betreft de NIPT en de structureel echoscopische onderzoeken (de ’13- weken echo’ en ‘20-weken echo’).

Tijdens een van de eerste controles zullen wij je counselen, tenzij je aangeeft dit niet te willen. Counselen betekent dat wij jou informatie geven over de onderzoeken en ondersteunen bij het maken van een keuze. Op deze manier kan je een weloverwogen keuze maken over jouw toekomstig kindje! Wij adviseren om op voorhand jezelf in te lezen op www.pns.nl .

Geboortecentrum Zaanstad -0107

Het is belangrijk dat jullie een goede keuze kunnen maken over de onderzoeken. Wij zullen jullie hierbij ondersteunen en geven de benodigde informatie op het spreekuur.

NIPT

 

De NIPT is het onderzoek om te screenen op het down-, edwards- of patausyndroom. Op het spreekuur zullen wij ingaan op de inhoud van de testen. Voor de NIPT is er bloedafname nodig, deze aanvraag zullen wij voor jou regelen. Meer informatie over de NIPT vind je op de volgende website: www.pns.nl .

Structureel echoscopisch onderzoek

De structureel echoscopische onderzoeken zijn beter bekend als de 13-weken echo en de 20-weken echo. Bij beide echo’s bekijken we je kind zo nauwkeurig mogelijk om te controleren of er geen structurele afwijkingen zichtbaar zijn. Het is goed je te realiseren dat niet alle mogelijke afwijkingen (goed) zichtbaar zijn op een echo. Naast de structurele afwijkingen, kijkt de echoscopiste bij deze echo ook naar de locatie van de placenta in je baarmoeder en meet ze de groei van de baby. Meer informatie over de 13- eken echo en de 20-weken echo vind je op de volgende website: www.pns.nl .