Maatregelen m.b.t. COVID-19 (corona) virus

Lieve allemaal,

Het nieuws rondom het COVID-19 (ook wel Corona) virus is jullie vast niet ontgaan. Natuurlijk blijft ons werk als verloskundigen gewoon doorgaan (en gelukkig maar 😉 ).

Vanuit onze beroepsgroep KNOV (verloskundigen), BEN (echoscopisten) en ons VSV Zaanstreek hebben wij opgelegd gekregen om de maatregelen rondom het Corona virus aan te scherpen. Dit is van belang om verdere verspreiding te beperken en om de benodigde zorg te kunnen handhaven door kans op uitval van medisch personeel te verkleinen. Tenslotte zien wij veel mensen waardoor de kans op besmet raken en/of andere te besmetten groter is.

Tot in ieder geval 6 april zullen wij het volgende aanhouden:
– Blijf thuis als je of een gezinslid/huisgenoot hoest, neusverkoudheid en/of koorts hebt/heeft. Kom dus ook niet naar een geplande afspraak maar bel met de dienstdoende verloskundige om te overleggen;
– Wanneer wij een thuisvisite voorstellen en/of voor jouw bevalling langs komen, geef ons dan aan wanneer jij en/of een gezinslid/huisgenoot last heeft van bovenstaande klachten;
– In onze wachtkamers wordt tijdelijk geen drinken aangeboden en zijn tijdschriften, flyers, folders, geboortekaartjes en speelgoed opgeruimd;
– Kom als zwangere alleen naar het spreekuur, dit geldt voor zowel de verloskundige controle als een echo. Wanneer dit niet kan door bijv. vervoer, moet degene die jou brengt in de auto blijven;
– Pretecho’s zullen geannuleerd worden en tijdelijk niet ingepland worden;
– De frequentie van de zwangerschaps- en/of kraambed controles wordt omlaag geschroefd naar het aantal wat medisch nodig is voor de groei en bloeddrukbepaling; we zullen je bellen wanneer dit nodig is en uiteraard de controle alsnog uitvoeren als dat nodig is. In het kraambed zullen we alle visites telefonisch doen en enkel komen als dit nodig is;
– De afspraken proberen wij zo kort mogelijk te houden. Grofweg zal het voornamelijk om de controles gaan en zullen we de extra tijd die we normaal altijd hebben, telefonisch doen. Zo krijg je toch de informatie en tips die nodig zijn en krijg je dat beetje extra zorg alsnog :). De dag voor de geplande afspraak zullen wij jou bellen (dit kan ook een anoniem nummer zijn) om de informatie te geven en vragen te beantwoorden. Tevens zullen we jou aangeven of jouw controle door gaat of dat we deze verlaten.

Bevalling:
– Voor de niet medische zwangeren geldt dat je nog steeds de keuzevrijheid tussen een thuis- en poliklinische bevalling hebt, hier kun je zelf de afweging in maken.
– Wanneer je in het ziekenhuis moet bevallen vanwege een medische reden, kan dat ook gewoon doorgaan.
– Wanneer je COVID-19 positief bent en/of sterke vermoeden (koorts), zul je op een speciale kamer in het ziekenhuis moeten bevallen. Een thuisbevalling mag dan niet;
– De barende vrouw mag maximaal 1 persoon meenemen. Het is ook niet toegestaan om meer personen thuis of in de wachtkamer van het ziekenhuis te hebben. Het aantal zorgverleners wordt uiteraard ook beperkt tot het minimum wat noodzakelijk is (dit betekent in principe 1 verloskundige en 1 kraamverzorgende);

Natuurlijk blijven de eerder gegeven adviezen ook gelden:
– We zullen elkaar met woorden begroeten en geen handen schudden;
– Was na ieder contact met een ander je handen;
– Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog;
– Gebruik papieren zakdoekjes.

Wij snappen dat de bovenstaande maatregelen je teleur kunnen stellen, wij vinden het zelf ook niet leuk om zulke beperkingen te moeten invoeren. Echter willen we wel graag onze zwangeren en familieleden, en onszelf zoveel mogelijk gezond houden en voorkomen dat iemand in volledige isolatie moet.
Wij hopen en vertrouwen op jullie begrip en medewerking. Al onze zwangeren onder zorg hebben een mail ontvangen (check ook je SPAM-box) met daarbij een bijlage met antwoorden op meest gestelde vragen. Mochten jullie hierna nog vragen hebben, mogen jullie deze natuurlijk altijd mailen!

Lieve groetjes,
Marijke, Ismay, Femke & Roos.