Contractering zorgverzekeraars 2019

Ook in 2019 zijn wij weer gecontracteerd met alle zorgverzekeraars. De contracten gelden voor al onze diensten: volledige of gedeeltelijke verloskundige zorg, echoscopie en anticonceptie. Wanneer je ons (nog) niet kunt vinden in de zorgvinder van je verzekeraar, komt dit door de (doorloop)tijd die de verzekeraar nodig heeft om onze naamwijziging door te voeren. Dit heeft echter geen invloed op jouw zwangerschap en zorg, dus je kunt je gewoon bij ons aanmelden!